Правила и условия

Общи условия за ползване на електронен магазин „www.zadrehite.com

 

Раздел Първи

 

Пояснение на някои термини, съкращения и наименования:

Потребител е всеки един посетител на електронния магазин с адрес www.zadrehite.com ;

Търговецът е ..., упражняващо търговска дейност посредством Електронния магазин;

Електронен магазин е платформа за интернет търговия, изградена под формата на програмен код, представляваща множество от интернет страници, обединени в интернет сайт с уникален електронен адрес www.zadrehite.com.

• За целите на настоящите условия словосъчетанията електронен магазин, www.zadrehite.com и магазинът са взаимно заменяеми и се отнасят до електронния магазин с уникален електронен адрес www.zadrehite.com, стопанисван от Търговеца.

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за използване на предоставените от търговеца услуги на потребителите на виртуалния магазин www.zadrehite.comи урежда отношенията между ... и потребителите на магазина.

 

 

Раздел втори

 

Общи условия за потребителите

 

1. Всеки потребител на електронния магазин www.zadrehite.com, чрез набирането на електронния адрес на сайта или с всяко едно действие, намирайки се на сайта, включително но не само – кликване върху препратка, снимка или активен елемент от менютата на платформата за интернет търговия, прави волеизявление, с което изразява съгласие с настоящите общи условия за ползване на сайта.

2. Всеки потребител на настоящия електронен магазин, който желае да закупи стоки от търговеца посредством платформата за електронно пазаруване, следва да попълни всички данни, посочени като задължителни във формата за регистрация.

3. Приемайки настоящите условия Потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от търговеца при или по повод доставка на поръчани стоки или услуги, както и за изпращане и получаване на съобщения относно нови продукти, стоки или услуги.

4. ... си запазва правото да променя настоящите условия.

 

Раздел Трети

 

Общи условия свързани със закупуването на продукти

 

1. При закупуване на продукт посредством платформата www.zadrehite.com  Потребителя сключва с Търговеца договор за доставка.

1.1. Слючването на договора е логична последователност от активни действия на потребителя посредством предоставения от Търговеца интерфейс. След като направи своя избор, Потребителят се запознава подробно с продуктите. които е поръчал, тяхното количество, ценообразуването и окончателната цена включваща транспорта. В случай, че иска да направи корекции по своята поръчка, потребителя разполага с изрично посочен бутон от интерфейса. Потребителя изразява изрична воля за вида и количеството на стоките, които поръчва чрез изрично активно действие върху предоставения му интерфейс.

1.2. Доставчик по договора е Търговеца - ....

1.3. Потребител е всяко лице, използващо виртуалния магазин www.zadrehite.com, управляван и стопанисван от Търговеца, направило валидна поръчка чрез попълване на заявка.

2. Предметът на договора е продукт - изрично индивидуализиран от Потребителя по следните критерии: модел, размер, цвят (вид щампа).

3. Цените на артикулите са посочени на видно място за всеки модел, като не се променят спрямо размера и цвета на продукта.

3.1. Плащането на цената става чрез наложен платеж на куриерската фирма,извършваща доставките. Цената на доставката е фиксирана и е 5 лв до всяка точка на страната. При покупка на обща стойност над 70 лв, доставката е за сметка на Търговеца. При покупка на обща стойност над 120 лева, Потребителят получава 10% отстъпка от сумата и безплатна доставка.

4. Доставката на продукта се извършва чрез куриерска фирма в рамките на 3 до 7 работни дни. Търговецът не носи отговорност за забава, по вина на куриерската фирма.

5. Договорът се счита за сключен след потвърждаване от Потребителя на направената поръчка, чрез изрично действие посредством предоставения му интерфейс от платформата за електронна търговия на електронния магазин www.zadrehite.com .

6. Потребителя получава на предоставената от него електронна поща потвърждение съдържащо вида, количеството и цената на стоките които е поръчал от електронния магазин.

Търговецът НЕ пази на хартиен ностиел сключения договор.

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от потребителя. В този случай е нужно същият да е запазил в цялост етикетите, обвивката и опаковката на прокукта, както и самия продукт.

 

Раздел Четвърти

 

Общи положения, свързани с използването на сайта

 

1. Платформата на онлайн магазин www.zadrehite.com е оптимизирана за работа с браузърите Internet Explorer, Mozilla Firefox и Google Chrome. При работа на Потребителя с различен от горепосочените браузъри, е възможно сайтът да не функционира правилно.

2. Настройките на монитора на Потребителя могат да повлияят върху цветовете на изображенията.

Loading...